Přirozeně a lehce, protože mají společné DNA. Sílu, energii. Zdroj, který buď je a nebo není. Buď ho mám a nebo nemám. Nic mezi tím.

Jsme přitahováni následovat člověka, který sílu má a je si jí vědom. Vnitřní sílu tvořenou vědomím své hodnoty.

Namítnete – no ale tady mluvíme o spojení sebe-obranného systému s uměním vést druhé. Jaký je rozdíl mezi vnitřní silou a násilím?

V respektu k sobě a k druhým. V úctě.

Používáme-li spojení respekt Z ( vody, výšek, šéfa, schůzky..) jde o projev obav a strachu. K tomu se přirozeně připojit nechceme. Nejsme přece oběti.

Sebehodnota, úcta, zájem O ( tedy nikoli být zajímavý, ale zajímat se ), radost, otevřenost, zranitelnost, důvěra, bezpečí, přijetí a pochopeni, inspirace a soucit láká a přitahuje. Jsou nakažlivé.

Stejně nakažlivé jsou ale také strach, dokazování, ponižování, obviňování, stěžování si, manipulace, zrada a zneužití, skrytost a stud ( nejsem dost ). Násilí na sobě i k druhým. Přijmu-li vinu, udělám pro druhého cokoli.

Jak je uvnitř, tak je venku.

Jak v KM tak v leadershipu máme na výběr, pro kterou ”nákazu” se rozhodneme. Jestli chceme odvážně tvořit nebo čekáme, až budeme stvořeni. Jestli chceme o svou sílu pečovat nebo ji odevzdávat a živit svou energií druhé.

KM není jen o tom, jak se bránit chytře díky “zázračným technikám”. Je hlavně o tom, abych se nestal obětí a bránit se vůbec nemusel. Vědom si své hodnoty/sily a umění ji projevit v přirozených hranicích znamená, že situaci nenechám dojít až na hranu. A když na hraně jsem, vím, ze ji ustojím, zvládnu.

Stejný princip je základní esencí leadera, za kterým půjdeme:

:: kterému věříme, protože on věří sobě

:: který nás zajímá, protože on se zajímá o mě, o nás

:: se kterým se cítíme bezpečně, protože každému z nás umožní svobodně a zodpovědně tvořit

:: který nás inspiruje, protože chybuje-li a padá, vždycky se znovu zvedne a postaví zpět na vlastní nohy

:: který v nás hledá jedinečné poklady/kvality, protože objevuje ty své

:: kterého si vážíme, protože si váží sebe i nás

:: který nás spojuje, protože ví, že díky synergii rozdílných kvalit jsme neporazitelní

:: který je nejlepším přítelem, protože je nejlepším přítelem hlavně sobě

Pracuji s klienty, kteří už ví, že k úspěchu je potřeba nejen hlava, ale i srdce. Hlava se často zacyklí a neví kudy kam. Tělo ale ví. Prožívá, cítí a vysílá signály líbí/nelíbí. Informace, které mi přesněji a rychleji pomohou se rozhodnout. A o to jde v KM i leadershipu. O umění přečíst a porozumět informacím, které mám kdekoli a kdykoli sebou. O umění spojit se se svou silou, která je bez přívlastku. O vědomé spojení hlavy a srdce. Naplnění, radost,smysl, tvoření a inovace, růst, ochota a zodpovědnost, stabilní tým jsou viditelným a přirozeným výsledkem.