Jak je uvnitř, tak je venku.

Celý týden byl opět o vztazich. A padla i otázka-Jaký je rozdíl mezi vnitřní silou a násilím?
Jednoduse v respektu k sobě i k druhým. V úctě.
Když slyším spojení respekt Z ( vody, výšek, šéfa, schůzky..), jde o projev obav a strachu. K tomu se přirozeně připojit nechci. Nejsem přece oběť.
Sebehodnota, úcta, zájem O ( tedy nikoli být zajimavý, ale zajímat se ), radost, otevřenost, zranitelnost, důvěra, bezpečí, přijetí a pochopení, inspirace a soucit láká a přitahuje. Jsou nakažlivé. 
Stejně nakažlivé jsou ale také strach, dokazování, ponižování, obviňování, stěžování si, manipulace, zrada a zneužití, masky a stud ( nejsem dost ). Násilí na sobě i k druhým. Přijmu-li vinu, udělám pro druhého cokoli…

Proto i ve vedení druhých mám na výběr, pro kterou”nákazu” se rozhodnu. Jestli chci odvážně tvořit nebo čekám, až budu stvořena. Jestli chci o svou sílu pečovat nebo ji odevzdávat a živit svou energií druhé.

A jakou nákazu šíříte vy? Protože jak je uvnitř, tak je venku.
#selfworth #headandheart