Nesmím být sobecká…Anebo můžu?

Vracím se domů a ani nevím po kolikáté už, jen po očku, zaznamenám letušku předvádějící bezpečnostní instrukce. Zvednu oči, když mi mává nad hlavou maskou a připomene to známé- nejdřívě sobě, pak svému dítěti.

Vybavím si dnešní hot chair z výcviku. Slzy úlevy na tváři mladé ženy, která objevuje svou hodnotu. Sebeúctu. Dosud svázanou do kozelce řemeny “jsem tady kdykoli pro tebe” a “chci, aby ses se mnou cítil dobře” a “ja počkám, až po tobě”..

Tváře orámované krátkými vlasy po prodělané rakovině. Už ví, že může, protože ona je svým nejlepším přítelem.

NE požadavku druhého neznamená nutně i konec vztahu s ním. Může ale znamenat konec vztahu se sebou.

Jak ji najednou přijde samozřejmé a úlevné dát masku nejdříve sama sobě.
A nadechnout se svého nového Života…

Jak to máte s maskou vy?
#sebehodnota #selfworth