Zažívám „tekutou dobu“ na vlastní kůži. Vše se mění a nic nezůstává stejné. „Staré“ mizí a nové nemá ani obrysy. Osekávám, co je v mém životě zbytečné a jediné, co zůstává jsou vztahy. Vztah k sobě a k Tobě, k sobě navzájem.

Vztahy jsou pro mě jako rostliny. „ Ty máš vztahy hodně ráda, viď?“ Odhalila mě olgabu.cz, jak vstoupila do mého bytu. Žiji stále v džungli a vím, že když té mé zelené partě nevěnuji správnou pozornost, uschnou. Správnou pozorností myslím, že je neučím plavat ani nepředělávám na kaktusy. Také je nevnímám jako samozřejmost. Krmím je, uždibuji suché květy, povídám si s nimi a s vděčností se kochám. Mají silné kořeny a zvládnou i bouřku, vichr a úpal. Jsou mé voňavé a stinné útočiště. 

Právě dnes s klienty zaměřujeme o mnoho větší pozornost na vztahy. Na to, jestli jsou jako leadeři odvážní a důvěryhodní, jak pevné mají své kořeny a jak se dokáží postarat o svou zahradu. Už ví, že bude rodit jen díky trpělivé, laskavé, pozorné a „správné“ péči. Každodenní péči, nepočkají, až budu mít čas. Na sebe, na Tebe, na vás.

Na vztahy, které unesou i nepohodlí a bouře. Nejistotu a strach. Můžu se o ně opřít, když padnu a rychleji se zvednu. Bez ohledu na vnější situaci jsou zaměstnanci pod velikým tlakem na výkon. Do konce roku jsou ještě 3 měsíce a oni sprintem běží maraton. Peníze ani jistota práce už jako důvod nestačí. Mluví o partě kolegů a svém šéfovi, který je s nimi. Lidsky, laskavě, odvážně otevřený, pozorný a hlavně přítomný.

Lidé udělají nemožné pro leadera, kterému věří. Nepohnou ani prstem pro toho, kdo na ně kašle.

Jo a nemá smysl předstírat péči. Znáte to, když jste na kytku zapomněli a smutnou, vyprahlou sušenku bohatě zalili. Po čase jen už nevábně a nevratně uhnila…

Takže zpátky k základům. Čemu věnuji pozornost, to jednoduše roste. 

Jaká jste kytka? Jak silné máte kořeny? Jak se o svou zelenou partu staráte vy? 

selfworth hashtagheadandheart hashtagleadership hashtagodvaha hashtagvztahy